Bokskog

De båda naturreservaten Mollungen och Molla bokskog ligger vid sjöarna Sandsken respektive Mollasjön i Herrljunga kommun. Det sistnämnda reservatet kallas också Hult. I det första är det gamla frälsehemmanet Stora Mollungen beläget. Gården som är en av de största i Gäsene härad nämns inte i jordeboken vid namnet Stora Mollungen förrän 1683. Men den kallas redan då "ett gammalt säteri" och genom äldre skrifter vet man att Mållånga eller Mullång var sätesgård för Michel Rääf 1559. Även alla efterkommande ägare är kända.

Den nuvarande mangårdsbyggnaden i trä är från 1808 och till den hör också fyra flygelbyggnader belägna i sydväst och två mindre i nordost. Den vinkelbyggda ladugården byggdes om 1880 och övriga ekonomibyggnader uppfördes under 1800-talets slut. Nordväst om gården syns ännu terrasser som utgör en rest av den anlagda trädgård där man tidigare odlade bland annat lin och körsbär. Klarbären var välkända för att vara "stora och läckra". Tre utgårdar och arton torp hörde förr till säteriet.

Bokskogarna. Boken bildar skogar enbart i landets sydligare delar och de två reservaten hyser ett par av de största kvarvarande bestånden i Västergötland. Dessa beskrivs på kartor från 1600-talets slut och utgör tillsammans en rest av de stora bokskogar som förr bredde ut sig i huvuddelen av Borgstena, Od och Molla socknar.

De gamla och mycket grova bokarna samt högstubbarna och lågorna berättar om trädens långa kontinuitet i områdena. De äldsta är omkring 700 år gamla. I bokskogarna trivs dvärghäxört, vitsippa och andra växter som gynnas av närheten till vattnet som här och där rinner fram i små bäckdrag. De vackraste bokbestånden finns väster om torpet Jättabacken i Mollungen och i reservatets södra del vid Hult.

Boken är en sambyggare och bär sina hon- och hanblommor var för sig på samma träd. Grenarna växer utbredda i ett plan och när bladen slår ut får bokskogen sitt alldeles speciella grönskilmande ljus. Då den taggiga fruktkapseln spricker upp avslöjas trekantiga glänsande bruna ollon.

Hitta hit!

Till Stora Mollungen: Från väg 183 mellan Fristad och Herrljunga tag av mot Molla och vidare mot Od. Från Borgstena tag av mot Od, efter 9 km tag vänster skyltat St Mollungen. Från väg 182 mellan Ulricehamn och Annelund, tag av mot Od och därefter mot Borgstena, kör 4 km och tag av höger skyltat St Mollungen. Parkeringsplats och informationstavla finns utmed vägen.

Till Molla bokskog, Hult: Utgå från Mollaryd som ligger utmed väg 183 söder om Molla. Passera järnvägen och tag efter 500 meter vänster då vägen delar sig. En parkeringsplats med informationstavla finns på vänster sida av vägen.