Vandring

Fjällastigen, Mollaleden & Hultleden är leder som möts i närheten av gården Hult.

Fjällastigen

Vandringsleden Fjällastigen utgår från Molla bokskog i Mollaryd och är ca 10 km lång. Leden går genom både Molla socken i Herrljunga kommun och Borgstena socken i Borås stad.

Det går också att hoppa på leden vid Mollaryds järnvägsstation. Spåret är något kuperat och går till största delen på skogstigar och mindre grusvägar igenom vacker granskog. Första delen av vandringsleden tar dig igenom den mycket vackra bokskogen i Hult, Mollaryd. Vid gården Hult hålls åker- och ängmarkerna öppna av betesdjur.

Längs vandringsleden passerar du ett flertal gamla torplämningar samt de mycket stora ruinerna av Tyrestorps kvarnar, som i början av 1900-talet ägdes av häradshövding Odencrantz. Vid Våtasjön finns en mycket speciell ormgran och nere i Mollaryd växer backsippor.

Vid torpet Bokelund kan du lämna leden för en kort promenad på ca 150 m fram till en utsiktsplats med fantastisk utsikt över Mollaslätten. Här finns också en rastplats. Rastplatser finns också vid Våtasjön samt vid Hallasjö i Borgstena. Vid Hallasjön finns också en enkel badplats.Mollaleden

4 km gul markering på kartan. Start vid Molla Sågverk. Leden går bl a längs Grisabäcken i säregen natur.

Hultleden

1,7 km blå markering på kartan. Start vid Hult i Mollaryd. Leden går igenom bokskogen på sluttningen ned mot Mollasjön.

Fluxfallet

Fluxfallet ligger inte så långt därifrån. Se bilder här intill. Biståsabäckens framfart nedför Fluxbergets stup till Stensjön (ca 40 m) är imponernade vid högvatten, framför allt om våren. Utsikten ger också en fjällkänsla. Fluxfallet ligger utefter vägen mellan Molla och Od. Väldigt fina slingrande vägar i naturskönt område.